Να στείλετε μήνυμα
ΚΙΝΑ Θερμική μεταφορά Overprinter κατασκευαστής

Κωδικοποίηση DK, σημειώνει κάθε στιγμή

Χάρτης ιστοτόπου

Προϊόντα

Θερμική μεταφορά Overprinter
Γραμμωτός κώδικας Overprinter
Εκτυπωτής TTO
Θερμικοί εκτυπωτές Inkjet
Λέιζερ ινών που χαρακτηρίζει τη μηχανή
Λέιζερ του CO2 που χαρακτηρίζει τη μηχανή
UV λέιζερ που χαρακτηρίζει τη μηχανή
Καυτός κωδικοποιητής ρόλων μελανιού
Καυτός κωδικοποιητής γραμματοσήμων
Μηχανή σελιδοποίησης
Θερμικές κορδέλλες μεταφοράς
Θερμική κεφαλή εκτύπωσης μεταφοράς
Καυτοί κύλινδροι μελανιού
Λύσεις διαδρομής και ιχνών
Συνεχής εκτυπωτής Inkjet
Στοιχεία επικοινωνίας